14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om mulighed for at anvende internationale regnskabsstandarder (IFRS) før 1. januar 2005 for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven

Bekendtgørelse nr. 24 af 11. januar 2005

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om mulighed for at anvende internationale regnskabsstandarder (IFRS) før 1. januar 2005 for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven

I medfør af § 2, stk. 4, 3. pkt., i lov nr. 99 af 18. februar 2004 om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) og § 164, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 196 af 23. marts 2004, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Uanset § 2, stk. 4, 1. pkt., i lov nr. 99 af 18. februar 2004 om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) kan de af Kommissionen vedtagne internationale regnskabsstandarder, jf. årsregnskabslovens § 137, anvendes for et regnskabsår, der er begyndt før den 1. januar 2005.

Stk. 2 Den i stk. 1 nævnte mulighed kan anvendes af alle virksomheder, som er omfattet af årsregnskabsloven, jf. § 1, enten ved udarbejdelsen af hele årsrapporten, eller ved udarbejdelsen af henholdsvis årsregnskabet eller et eventuelt koncernregnskab.

Stk. 3 Vælger en virksomhed at udnytte muligheden efter stk. 1 og 2, skal virksomheden overholde samtlige de af Kommissionen vedtagne standarder samt IFRS-bekendtgørelsen.

§2 Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter straffeloven. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. januar 2005.

profile photo
Profilside