Bekendtgørelse om mindsterenten for perioden 1. januar 2010 – 30. juni 2010 § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1489 af 10. december 2009

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2 Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 603 af 24. juni 2009 om mindsterenten for perioden 1. juli 2009 – 31. december 2009.