Bekendtgørelse om mindsterenten for perioden 1. januar 2010 – 30. juni 2010

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1489 af 10. december 2009

I medfør af § 38, stk. 1, i lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1002 af 26. oktober 2009, fastsættes herved:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Mindsterenten for perioden 1. januar 2010 – 30. juni 2010 udgør 2% p.a.

§ 2

Tidligere gældende mindsterenter kan ses i efterstående tabel.

2. oktober 1985
-
1. april 1986
9%
p.a.
2. april 1986
-
30. juni 1986
7%
p.a.
1. juli 1986
-
31. december 1986
8%
p.a.
1. januar 1987
-
30. juni 1988
10%
p.a.
1. juli 1988
-
16. juni 1991
9%
p.a.
17. juni 1991
-
17. maj 1993
8%
p.a.
18. maj 1993
-
30. juni 1993
7%
p.a.
1. juli 1993
-
31. december 1993
6%
p.a.
1. januar 1994
-
30. juni 1994
5%
p.a.
1. juli 1994
-
31. december 1994
6%
p.a.
1. januar 1995
-
21. december 1995
7%
p.a.
22. december 1995
-
21. oktober 1996
6%
p.a.
22. oktober 1996
-
30. juni 2000
4%
p.a.
1. juli 2000
-
31. december 2000
5%
p.a.
1. januar 2001
-
22. november 2001
4%
p.a.
23. november 2001
-
31. december 2001
3%
p.a.
1. januar 2002
-
9. oktober 2002
4%
p.a.
10. oktober 2002
-
30. juni 2003
3%
p.a.
1. juli 2003
-
31. december 2003
2%
p.a.
1. januar 2004
-
30. juni 2005
3%
p.a.
1. juli 2005
-
30. juni 2006
2%
p.a.
1. juli 2006
-
30. juni 2007
3%
p.a.
1. juli 2007
-
31. december 2008
4%
p.a.
1. januar 2009
-
31. marts 2009
3%
p.a
1. april 2009
-
31. december 2009
2%
p.a.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2 Samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 603 af 24. juni 2009 om mindsterenten for perioden 1. juli 2009 – 31. december 2009.