Bekendtgørelse om midlertidig tilladelse til kommunale sygeplejersker og sundhedsplejersker kan udøve udvalgte former for lægevirksomhed i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1727 af 26. august 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1866 af 27. september 2021, bekendtgørelse nr. 2265 af 02. december 2021 og bekendtgørelse nr. 14 af 07. januar 2022

§ 4

Journalføringsbekendtgørelsens regler skal overholdes ved udførelsen af antigen-test, PCR-test og vaccination af mennesker for coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Stk. 2 Det påhviler autoriserede sundhedspersoner, som benytter medhjælp ved udøvelsen af deres virksomhed at sikre, at behandling, der udføres af medhjælpen, bliver journalført.

Stk. 3 Journalen skal opbevares forsvarligt, og det skal sikres, at uvedkommende ikke har adgang til journalen. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sikre dette.