14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om midlertidig tilladelse til kommunale hjemmesygeplejersker til at udøve udvalgte former for lægevirksomhed i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)  - ophæves den 1. juli 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 397 af 08. april 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om midlertidig tilladelse til kommunale hjemmesygeplejersker til at udøve udvalgte former for lægevirksomhed i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

I medfør af § 28 i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Formål

§1 Formålet med denne bekendtgørelse er at sikre varetagelsen af behandlingsopgaverne i kommunalt regi i forbindelse med håndteringen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19).

Kapitel 2

Midlertidig tilladelse til at udøve lægevirksomhed til kommunale hjemmesygeplejersker

§2 Kommunalbestyrelsen kan meddele kommunale hjemmesygeplejersker midlertidig tilladelse til at udøve lægevirksomhed, jf. § 6, nr. 1-5.

§3 Kommunalbestyrelsen har pligt til organisere deres kommunale behandlingssteder på en sådan måde, at de kommunale hjemmesygeplejersker er i stand til at varetage deres opgaver fagligt forsvarlig og overholde de pligter, som følger af lovgivningen.

§4 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der for kommunale behandlingssteder findes en opdateret skriftlig instruks med anvisninger af tilrettelæggelsen af lægevirksomheden, jf. § 6, nr. 1-5. Instruksen skal endvidere indeholde navnet på den eller de kommunale hjemmesygeplejersker, som har fået meddelt midlertidig tilladelse til at udøve lægevirksomhed, samt hvilken form for lægevirksomhed, der er meddelt tilladelse til, jf. § 6, nr. 1-5.

§5 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at de af instruksen omfattede kommunale hjemmesygeplejersker, jf. § 4, 2. pkt., har de nødvendige kompetencer til at udøve lægevirksomhed, jf. § 6, nr. 1-5, og at de kommunale hjemmesygeplejersker bliver bekendt med den skriftlige instruks, jf. § 4, 1. pkt.

§6 Kommunale hjemmesygeplejersker kan meddeleles midlertidig tilladelse til følgende former for lægevirksomhed:

  • 1) pneumokokvaccinationer, under hensyntagen til at der skal være adrenalin rådighed med henblik på behandling af eventuelt akut allergisk chok,

  • 2) udtagelse af kapillærblodprøver og veneblodprøver,

  • 3) anlæggelse af perifert venekateter,

  • 4) anlæggelse af katetre igennem urinrør med henblik på tømning af urinblæren samt skylning af allerede lagte urinkatetre, og

  • 5) udførelse af intravenøs væskebehandling med isotoniske væsker.

Kapitel 3

Ikrafttræden

§7 Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. juli 2020.

profile photo
Profilside