Bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på arkivlovens område

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1314 af 16. juni 2021

I medfør af § 56, nr. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

De i arkivlovens §§ 36-38 fastsatte sagsbehandlingsfrister, jf. lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. august 2016 med de ændringer, der følger af § 31 i lov nr. 503 af 23. maj 2018 og lov nr. 1943 af 15. december 2020, finder ikke anvendelse, så længe skærpede restriktioner er gældende for at inddæmme og forebygge smitte med COVID-19.

Stk. 2 Sagsbehandlingsfristerne kan desuden fraviges efter de skærpede restriktioner er ophævet med henblik på at afvikle sagspukler, indtil situationen er normaliseret.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. juni 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 31. august 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 963 af 21. maj 2021 om midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på arkivlovens område ophæves.