14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på arkivlovens område

Bekendtgørelse nr. 1314 af 16. juni 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på arkivlovens område

I medfør af § 56, nr. 3, i epidemiloven, lov nr. 285 af 27. februar 2021, og efter forelæggelse for Epidemiudvalget i henhold til § 9, stk. 1, i epidemiloven fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 02. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 De i arkivlovens §§ 36-38 fastsatte sagsbehandlingsfrister, jf. lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. august 2016 med de ændringer, der følger af § 31 i lov nr. 503 af 23. maj 2018 og lov nr. 1943 af 15. december 2020, finder ikke anvendelse, så længe skærpede restriktioner er gældende for at inddæmme og forebygge smitte med COVID-19.

Stk. 2 Sagsbehandlingsfristerne kan desuden fraviges efter de skærpede restriktioner er ophævet med henblik på at afvikle sagspukler, indtil situationen er normaliseret.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. juni 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 31. august 2021.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 963 af 21. maj 2021 om midlertidig ophævelse af sagsbehandlingsfrister på arkivlovens område ophæves.

profile photo
Profilside