14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1604 af 12. November 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Referenceperiode
Referenceperioden er perioden fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for virksomheder omfattet af § 9, jf. dog stk. 2-4.

•••

Stk. 2 For virksomheder, der ikke har haft omsætning i perioden omtalt i stk. 1, danner perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen, jf. dog stk. 3 og 4.

•••

Stk. 3 For virksomheder, der ikke har haft omsætning i hele perioden omtalt i stk. 1 og 2, danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til og med den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

•••

Stk. 4 Virksomheder omfattet af en i stk. 1-3 angiven periode, der grundet helt særlige omstændigheder, jf. § 31, stk. 1, nr. 4 og 5, ikke vurderer, at denne referenceperiode giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomheden, kan søge om at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 9. marts 2020.

•••
profile photo
Profilside