14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden november 2020 til februar 2021 § 53

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1123 af 27. maj 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§53 Erhvervsstyrelsen kan af virksomheden, dens ledelse og den revisor, som i henhold til § 48, stk. 1-3, har udarbejdet en erklæring, forlange de oplysninger, som er nødvendige for at dokumentere, at kravene i denne bekendtgørelse er overholdt. Erhvervsstyrelsen kan endvidere stille krav om, at de i medfør af § 51 indsendte oplysninger dokumenteres med bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

•••

Stk. 2 Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisorbistanden efter stk. 1, dog maksimalt 16.000 kr., hvis der ikke er modtaget mere end 250.000 kr. i kompensation for den periode efterreguleringen efter § 51, stk. 1, omfatter.

•••

Stk. 3 Erhvervsstyrelsen kan i forbindelse med den efterfølgende kontrol af § 45, stk. 2 og 3 vedrørende skatteforhold, udbede sig den fornødne dokumentation.

•••
profile photo
Profilside