14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden november 2020 til februar 2021 § 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1123 af 27. maj 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 En virksomhed, der modtager kompensation efter § 40, stk. 2 og 4, kan efter reglerne i denne bekendtgørelse maksimalt opnå kompensation på et beløb svarende til 2,3 mio. EUR indtil den 30. juni 2022. Beregningen af, om loftet på 2,3 mio. EUR er overskredet, skal ske i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak pkt. 22(a). Virksomheder, der den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er dog ikke berettiget til kompensation. Virksomheder, der er mikro eller små virksomheder, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 er berettiget til kompensation efter 1. pkt. uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019, forudsat virksomheden på tidspunktet for afgørelse om kompensation ikke er under konkursbehandling, og virksomheden ikke har modtaget redningsstøtte eller omstruktureringsstøtte, jf. dog stk. 2-7.

•••

Stk. 2 En virksomhed, der er omfattet af § 3, stk. 1, kan vælge at være omfattet af henholdsvis reglerne i stk. 1, 5, eller 6.

•••

Stk. 3 En virksomhed, der modtager kompensation efter § 11, kan vælge at være omfattet af henholdsvis reglerne i stk. 1 og 6. Herudover kan virksomheder omfattet af § 11, stk. 2, vælge at være omfattet af stk. 5.

•••

Stk. 4 En virksomhed, der modtager kompensation efter §§ 17, stk. 1 og 20, stk. 1, kan vælge at være omfattet af henholdsvis reglerne i stk. 1 eller 6. Virksomheder omfattet af § 17, stk. 2 og § 20, stk. 2, modtager kompensation efter stk. 5.

•••

Stk. 5 En virksomhed, der er registreret i det centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020 og som modtager kompensation efter krisebestemmelsen i henhold til EU Traktatens artikel 107, afsnit 2.b, samt § 40, stk. 3, og hvor omsætningsnedgangen skyldes restriktionen i § 3, stk. 1§ 4 a§ 11, stk. 2, § 17, stk. 2, eller § 20, stk. 2, kan efter reglerne i denne bekendtgørelse maksimalt opnå kompensation på 30 mio. kr. pr. måned.

•••

Stk. 6 En virksomhed registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020, hvor koncernen har en samlet omsætningsnedgang på 30 pct. og hvor koncernen har udækkede faste omkostninger i kompensationsperioden, vil modtage kompensation efter § 40, stk. 2 og 4 og kan efter reglerne i denne bekendtgørelse, maksimalt opnå kompensation på 30 mio. kr. pr. måned, dog maksimalt 12 mio. EUR indtil den 30. juni 2022. Beregningen af om loftet på 12 mio. EUR er overskredet, skal ske i henhold til reglerne i Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak pkt. 87 (b-d). Virksomheder, der den 31. december 2019 var kriseramt som defineret i artikel 1, stk. 4, litra c, i Europa-Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, er dog ikke berettiget. Virksomheder, der er mikro eller små virksomheder, som defineret i Bilag I til Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 er berettiget til kompensation efter 1. pkt., uanset om de allerede var kriseramte pr. 31. december 2019, forudsat virksomheden på tidspunktet for afgørelse om kompensation ikke er under konkursbehandling, og virksomheden ikke har modtaget redningsstøtte eller omstruktureringsstøtte . Kompensationen som beregnet under § 40, stk. 2 eller 4, må for virksomheder i en koncern samlet set endvidere ikke overstige

  • 1) 90 pct. af koncernens udækkede faste omkostninger for koncerner med ansatte svarende til færre end 50 fuldtidsbeskæftigede, og som har en omsætning eller en balancesum på mindre end 10 mio. EUR fra de koncernforbundne virksomhedens senest aflagte årsrapport med balancedag senest den 29. februar 2020, eller

  • 2) 70 pct. af koncernens udækkede faste omkostninger for øvrige virksomheder, der ikke er omfattet af nr. 1.

•••

Stk. 7 Virksomheder omfattet af § 40, stk. 5, kan maksimalt opnå kompensation på 30 mio. kr. pr. måned.

•••
profile photo
Profilside