14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden november 2020 til februar 2021 § 40

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1123 af 27. maj 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40 Der ydes kompensation for faste omkostninger, som virksomheden har anvendt og afholdt i Danmark. Omkostningen kan medtages, hvis den kan henføres til kompensationsperioden, uanset om den faktiske betaling for omkostningen falder i eller uden for kompensationsperioden.

•••

Stk. 2 Virksomheder, som har en samlet omsætningsnedgang på minimum 30 pct. som følge af én eller flere COVID-relaterede restriktioner angivet i § 1, stk. 4, nr. 2-11, der modtager kompensation efter § 41, stk. 1 eller 6, kompenseres efter følgende procentsatser:

 • 1) En omsætningsnedgang fra og med 80 pct. op til 100 pct., medfører en kompensationssats på 90 pct.

 • 2) En omsætningsnedgang fra og med 75 pct. op til 80 pct., medfører en kompensationssats på 85 pct.

 • 3) En omsætningsnedgang fra og med 70 pct. op til 75 pct., medfører en kompensationssats på 80 pct.

 • 4) En omsætningsnedgang fra og med 65 pct. op til 70 pct., medfører en kompensationssats på 75 pct.

 • 5) En omsætningsnedgang fra og med 60 pct. op til 65 pct. medfører en kompensationssats på 70 pct.

 • 6) En omsætningsnedgang fra og med 55 pct. op til 60 pct. medfører en kompensationssats på 65 pct.

 • 7) En omsætningsnedgang fra og med 50 pct. op til 55 pct. medfører en kompensationssats på 60 pct.

 • 8) En omsætningsnedgang fra og med 45 pct. op til 50 pct. medfører en kompensationssats på 55 pct.

 • 9) En omsætningsnedgang fra og med 40 pct. op til 45 pct. medfører en kompensationssats på 50 pct.

 • 10) En omsætningsnedgang fra og med 35 pct. op til 40 pct. medfører en kompensationssats på 45 pct.

 • 11) En omsætningsnedgang fra og med 30 pct. op til 35 pct. medfører en kompensationssats på 40 pct.

•••

Stk. 3 Virksomheder, som har en samlet omsætningsnedgang på minimum 35 pct. som følge af én eller flere restriktioner angivet i § 1, stk. 4, nr. 1, 3, 5 og 6, der modtager kompensation efter § 41, stk. 5, kompenseres efter følgende procentsatser:

 • 1) 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 90 pct. op til 100 pct.

 • 2) 75 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 85 pct. op til 90 pct.

 • 3) 70 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 pct. op til 85 pct.

 • 4) 65 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 75 pct. op til 80 pct.

 • 5) 60 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 70 pct. op til 75 pct.

 • 6) 55 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 65 pct. op til 70 pct.

 • 7) 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 pct. op til 65 pct.

 • 8) 45 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 55 pct. op til 60 pct.

 • 9) 40 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 50 pct. op til 55 pct.

 • 10) 35 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 45 pct. op til 50 pct.

 • 11) 30 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 40 pct. op til 45 pct.

 • 12) 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 35 pct. op til 40 pct.

•••

Stk. 4 Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent i henhold til § 3, kompenseres med 100 pct. af virksomhedens faste omkostninger, i det tidsrum forbuddet er gældende, hvis virksomheden ikke har haft omsætning i denne periode. Hvis virksomheden er omfattet af § 41, stk. 1 eller 6, og har haft omsætning i det tidsrum, hvor forbuddet har været gældende, kompenseres virksomheden efter reglerne for virksomheder omfattet af stk. 2. Hvis virksomheden er omfattet af § 41, stk. 5, og har haft omsætning i det tidsrum, hvor forbuddet har været gældende, kompenseres virksomheden efter reglerne for virksomheder omfattet af stk. 3.

•••

Stk. 5 For virksomheder, der har en omsætningsnedgang relateret til både § 41, stk. 5, og § 41, stk. 1 eller 6, i samme kompensationsperiode, opgøres kompensationen på følgende måde:

 • 1) Virksomheden kompenseres for dens samlede omsætningsnedgang efter procentsatserne i stk. 2, og kompensationen udbetales i henhold til reglerne i § 41, stk. 1 eller 6, dog nr. 2.

 • 2) Den del af virksomhedens omsætningsnedgang, der relaterer sig til § 41, stk. 5, vil med de procentsatser, der fremgår i stk. 3, bliver indregnet i det kompensationsloft, der fremgår af § 41, stk. 5.

•••
profile photo
Profilside