14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden november 2020 til februar 2021 § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1123 af 27. maj 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Efter denne bekendtgørelse ydes kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvis virksomhederne er ramt af COVID-19-relaterede restriktioner og har en forventet omsætningsnedgang på minimum 30 pct., jf. § 40, stk. 2, eller minimum 35 pct., jf. § 40, stk. 3, som følge af Coronavirussygdom (COVID-19).

•••

Stk. 2 Organer inden for den offentlige forvaltning falder uden for bekendtgørelsens anvendelsesområde.

•••

Stk. 3 Kompensationsordningen, jf. stk. 1, gælder fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021.

•••

Stk. 4 Kompensationsordningen gælder for virksomheder ramt af én eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • 1) Forbud mod at holde åbent i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, jf. kapitel 3.

 • 2) Forbud mod at holde åbent i afgrænset tidsrum i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, i forhold til virksomhedens normale åbningstider, jf. kapitel 4.

 • 3) Forbud mod forsamlinger på over 500 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndteringen af covid-19, jf. kapitel 5.

 • 4) Forbud mod forsamlinger på over 50 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, jf. kapitel 6.

 • 5) Grænselukninger, jf. kapitel 7.

 • 6) Udenrigsministeriets rejsevejledning, jf. kapitel 8.

 • 7) Forbud mod forsamlinger på over 10 personer i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, jf. kapitel 9.

 • 8) Forbud mod salg af alkoholholdige drikkevarer med en alkoholvolumenprocent på 1,2 eller derover i et afgrænset tidsrum i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, jf. kapitel 10.

 • 9) Regional nedlukning af Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, jf. kapitel 11.

 • 10) Delvis nedlukning i henhold til bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, jf. kapitel 12.

 • 11) Aflivning af mink af hensyn til folkesundheden, for virksomheder, der ernærer sig ved at være direkte leverandør til eller aftagere fra pelsdyravlere, hvis minkbesætning er slået ned som følge af hensyn til folkesundheden, jf. kapitel 13.

•••
profile photo
Profilside