Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden juli 2020 til oktober 2020 § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 825 af 26. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1479 af 22. juni 2021, bekendtgørelse nr. 2715 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 653 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1339 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1637 af 21. december 2022

Kompensationsberettigede virksomheder
§ 3

Virksomheder, der den 9. juli 2020 og fremefter har forbud mod at holde åbent, jf. dog nr. 2, er berettiget til kompensation efter § 24, stk. 3, og efter følgende kriterier:

  • 1) En virksomhed er berettiget til kompensation efter § 24, stk. 3, så længe forbuddet er gældende, dog senest til og med den 31. oktober 2020, jf. dog nr. 2.

  • 2) Hvis forbuddet ophæves i perioden fra og med den 8. juni 2020 til og med den 8. august 2020, kan virksomheden opnå kompensation efter § 24, stk. 3, så længe forbuddet har været gældende, hvorefter virksomheden fra forbuddet ophæves til og med den 8. august 2020, kan modtage kompensation efter § 24, stk. 2.