Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden juli 2020 til oktober 2020 § 24

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 825 af 26. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1479 af 22. juni 2021, bekendtgørelse nr. 2715 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 653 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1339 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1637 af 21. december 2022

§ 24

Der ydes kompensation for faste omkostninger, som virksomheden har anvendt og afholdt i Danmark. Omkostningen kan medtages, hvis den kan henføres til kompensationsperioden, uanset om den faktiske betaling for omkostningen falder i eller uden for kompensationsperioden.

Stk. 2 Virksomheder omfattet af § 3, nr. 2 og § 4 i kapitel 3 og kapitel 4-8, jf. dog § 24, stk. 3-5, som har en samlet omsætningsnedgang som følge af én eller flere COVID-relaterede restriktioner angivet i § 1, stk. 4, kompenseres for omkostningerne, jf. § 2, nr. 3, og § 28, stk. 2-6, med følgende procentsats:

 • 1) 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 90 pct. op til 100 pct.

 • 2) 75 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 85 pct. op til 90 pct.

 • 3) 70 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 80 pct. op til 85 pct.

 • 4) 65 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 75 pct. op til 80 pct.

 • 5) 60 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 70 pct. op til 75 pct.

 • 6) 55 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 65 pct. op til 70 pct.

 • 7) 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 60 pct. op til 65 pct.

 • 8) 45 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 55 pct. op til 60 pct.

 • 9) 40 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 50 pct. op til 55 pct.

 • 10) 35 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 45 pct. op til 50 pct.

 • 11) 30 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 40 pct. op til 45 pct.

 • 12) 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været fra og med 35 pct. op til 40 pct.

Stk. 3 Virksomheder omfattet af § 3, som har forbud mod at holde åbent, kompenseres med 100 pct. af virksomhedens faste omkostninger, i det tidsrum forbuddet er gældende, hvis virksomheden ikke har haft omsætning i denne periode. Virksomheder, der har omsætning i perioden, hvor forbuddet er gældende, kompenseres efter reglerne for virksomheder omfattet af stk. 2.

Stk. 4 Virksomheder omfattet af § 7, stk. 2, der har begrænset åbningstid, kan opnå kompensation for 90 pct. af virksomhedens faste omkostninger.

Stk. 5 Virksomheder omfattet af § 15, kan opnå kompensation for 100 pct. af kostprisen af de kasserede varer.

Stk. 6 For virksomheder, der har en omsætningsnedgang relateret til både § 26, stk. 5, og § 26, stk. 1 eller 6, i samme kompensationsperiode, opgøres kompensationen på følgende måde:

 • 1) Virksomheden kompenseres for dens samlede omsætningsnedgang efter procentsatserne i stk. 2, og kompensationen udbetales i henhold til reglerne i § 26, stk. 1 eller 6, dog nr. 2.

 • 2) Den del af virksomhedens omsætningsnedgang, der relaterer sig til § 26, stk. 5, vil med de procentsatser, der fremgår i stk. 2, blive indregnet i det kompensationsloft, der fremgår af § 26, stk. 5.