Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden juli 2020 til oktober 2020 § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 825 af 26. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1479 af 22. juni 2021, bekendtgørelse nr. 2715 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 653 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1339 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1637 af 21. december 2022

Kompensationsberettigede virksomheder
§ 21

Virksomheder omfattet af § 22, jf. dog stk. 2, kan opnå kompensation efter § 24, stk. 2, hvor omsætningen er direkte relateret til salg af rejser, der helt eller delvist går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, eller hvor omsætningen er direkte relateret til rejser til Grønland eller Færøerne.

Stk. 2 Virksomheder, der er omfattet af perioden i § 22, nr. 1, som vælger kompensation efter § 26, stk. 5, jf. § 26, stk. 3, 3. pkt., kan opnå kompensation efter procentsatserne i § 24, stk. 2, hvor mindst 50 pct. af omsætningen i perioden den 1. juli 2019 til den 31. august 2019 er direkte relateret til salg af rejser, der helt eller delvist går til destinationer, der fra og med den 26. januar 2020 er kommet på listen over lande, som Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til, og hvor virksomheden pr. den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning eller kan dokumentere, at virksomheden på kontrakt transporterer kunder på vegne af en anden virksomhed, som pr. den 9. marts 2020 var medlem af en godkendt rejsegarantiordning.