Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden juli 2020 til oktober 2020 § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 825 af 26. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1479 af 22. juni 2021, bekendtgørelse nr. 2715 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 653 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1339 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1637 af 21. december 2022

§ 15

Virksomheder omfattet af § 14, hvor det private arrangement var planlagt afholdt i weekenden den 26. og 27. september 2020, og som måtte aflyses som følge af forbud mod forsamling på mere end 50 personer, har ret til kompensation efter § 24, stk. 5, jf. stk. 2.

Stk. 2 Der ydes kompensation efter § 24, stk. 5, svarende til kostprisen på de varer, virksomheden som følge af aflysningen i stk. 1 var nødsaget til at kassere eller donere væk uden fortjeneste, herunder f.eks. råvarer med kort holdbarhed, blomster og øvrige ikke-holdbare dekorationer og effekter fremstillet specifikt til lejligheden, som ikke kan genbruges eller anvendes ved anden lejlighed. Der kan ikke opnås kompensation for varer, der har en værdiforringelse som følge af opbevaring til senere brug eller som er videresolgt med prisnedslag.

Stk. 3 Kompensation efter stk. 2, kan maksimalt være på 250.000 kr.