Bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden juli 2020 til oktober 2020 Kapitel 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 825 af 26. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1479 af 22. juni 2021, bekendtgørelse nr. 2715 af 16. december 2021, bekendtgørelse nr. 653 af 12. maj 2022, bekendtgørelse nr. 1339 af 22. september 2022 og bekendtgørelse nr. 1637 af 21. december 2022

Kapitel 4 Begrænset åbningstid
Kompensationsberettigede virksomheder
§ 7

Virksomheder, der er ramt af en restriktion om begrænset åbningstid, kan opnå kompensation efter § 24, stk. 2, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Virksomheder, som er ramt af restriktionen om begrænset åbningstid, kompenseres efter § 24, stk. 4, for virksomhedens faste omkostninger, hvis

  • 1) virksomheden maksimalt har ansatte svarende til 5 fuldtidsstillinger,

  • 2) det ikke er rentabelt for virksomheden at holde åbent som følge af restriktionen om begrænset åbningstider, og

  • 3) virksomheden ikke har en omsætning i perioden, hvor virksomheden er lukket ned.

§ 8

Leverandører, hvis omsætning er direkte relateret til virksomheder, der er omfattet af restriktionen om begrænset åbningstid, jf. § 7, er berettiget til kompensation efter § 24, stk. 2, for samme periode, som virksomheden omfattet af § 7, vil være berettiget til.

Kompensationsperiode
§ 9

Virksomhedens kompensationsperiode er perioden fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020.

Referenceperiode
§ 10

Referenceperioden er perioden fra og med den 1. september 2019 til og med den 31. oktober 2019 for virksomheder omfattet af § 9, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Virksomheder, der ikke opfylder stk. 1, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end den første dato for den for virksomheden relevante referenceperiode i stk. 1, anvender én af følgende referenceperioder, der senest slutter den 31. august 2020:

  • 1) En referenceperiode på de tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 2 og 3.

  • 2) Virksomheder, der ikke er omfattet af nr. 1, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end tre hele måneder før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode beregnet fra virksomhedens registreringstidspunkt frem til dagen før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, jf. dog nr. 3.

  • 3) Virksomheder, der ikke er omfattet af nr. 1 og 2, som følge af at være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) senere end 30 dage før den første dato i måneden, hvor virksomhedens kompensationsperiode starter, anvender en referenceperiode på 30 dage beregnet fra dagen før den første dato i virksomhedens kompensationsperiode.

Stk. 3 Hvis virksomheder, der grundet særlige omstændigheder, jf. § 31, stk. 1, nr. 4, litra b, ikke vurderer, at referenceperioderne giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomheden, kan den søge om at anvende en referenceperiode, på tre sammenhængende måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. juli 2019 eller senere og slutte senest den 31. august 2020.