Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for produktionsomkostninger til kulturinstitutioner m.v. der modtager driftstilskud m.v. fra Kulturministeriet eller visse driftslignende tilskud fra Børne- og Undervisningsministeriet § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 612 af 12. april 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1154 af 05. juni 2021 og bekendtgørelse nr. 1403 af 03. oktober 2022

§ 5

Ansøger skal opgøre og oplyse sit indtægtstab for kompensationsperioden. Beregningen af indtægtstabet baseres på en sammenligning af salgsindtægterne, jf. § 2, nr. 6, for den seneste tilsvarende periode, der ikke var påvirket af myndighedernes foranstaltninger til forebyggelse og inddæmning af smitte med COVID-19, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Hvis der er helt særlige omstændigheder, der medfører, at referenceperioden efter stk. 1, 2. pkt. ikke udgør et repræsentativt sammenligningsgrundlag, kan ansøgeren mod fremsendelse af behørig dokumentation for dette, i stedet basere beregningen på en sammenligning med et gennemsnit af den tilsvarende periode i regnskabsårene 2017, 2018 og 2019, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Hvis der er helt særlige omstændigheder, der medfører, at referenceperioderne i stk. 1 og stk. 2. ikke udgør et repræsentativt sammenligningsgrundlag, kan ansøgeren mod fremsendelse af behørig dokumentation for dette, søge om i stedet at basere beregningen på en sammenligning med en selvvalgt referenceperiode, der skal bestå af det samme antal sammenhængende måneder som kompensationsperioden og starte tidligst den 1. januar 2017 og slutte, inden institutionens kompensationsperiode begynder.

Stk. 4 For institutioner, der ikke har haft omsætning i referenceperioden, jf. stk. 1, 2. pkt. danner perioden fra stiftelsestidspunktet frem til den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen. Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.