Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger fra og med december 2020 til marts 2021 på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 51

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2063 af 12. november 2021

§ 51

Retten til kompensation bortfalder, hvis institutionen har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller har undladt at indsende dokumentation, jf. § 50, stk. 1 og 2.

Stk. 2 I de i stk. 1, nævnte tilfælde træffer Udenrigsministeriet afgørelse om tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalt kompensation.

Stk. 3 Udenrigsministeriet kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.