Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger fra og med december 2020 til marts 2021 på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2063 af 12. november 2021

Kompensationsberettigede virksomheder
§ 5

Institutioner, der den 1. november 2020 og fremefter har forbud mod at holde åbent, jf. § 1, stk. 5, nr. 1, er berettiget til kompensation efter § 39, stk. 4, så længe forbuddet er gældende, dog senest til og med den 28. februar 2021.

Stk. 2 Hvis forbuddet, jf. stk. 1, ophæves i perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021, kan institutionen modtage kompensation efter § 39 stk. 2, i de efterfølgende 30 dage fra og med den dato, forbuddet i stk. 1 ophæves.