Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger fra og med december 2020 til marts 2021 på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 49

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2063 af 12. november 2021

Udbetaling af kompensation
§ 49

Udbetaling af kompensation vil ske direkte til institutionen, når institutionens fremsendte dokumentation, jf. §§ 44-48, er godkendt af Udenrigsministeriet.

Stk. 2 Der udbetales kompensation på baggrund af institutionens samlede nedgang i kommerciel omsætning fra referenceperioden til den valgte kompensationsperiode, jf. dog § 46, stk. 3. Udenrigsministeriet omregner omsætning for referenceperioden, så det modsvarer længden for kompensationsperioden.

Stk. 3 Udenrigsministeriet kan nedsætte kompensationen helt eller delvist, hvis institutionen ikke har iagttaget sin tabsbegrænsningspligt, jf. § 41, stk. 4.

Stk. 4 Udbetaling af kompensation sker direkte til institutionens NemKonto.