Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger fra og med december 2020 til marts 2021 på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 47

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2063 af 12. november 2021

§ 47

Ansøgning om kompensation, jf. § 45, skal påtegnes af revisor, hvilket sker ved en erklæring med høj grad af sikkerhed udarbejdet af en uafhængig, godkendt revisor. Erklæringen skal bl.a. omfatte opgørelsen over institutionens realiserede faste omkostninger i de efter § 46, stk. 1, nr. 5 eller 6, angivne perioder. Ved indsendelse af oplysninger efter § 46, stk. 1, nr. 4 og 7, skal institutionen anvende bistand fra en uafhængig, godkendt revisor.

Stk. 2 Ved afgivelse af erklæringen efter stk. 1, finder § 7, stk. 2, i erklæringsbekendtgørelsen anvendelse.

Stk. 3 Institutioner, der tidligere har ansøgt om kompensation for faste omkostninger inden for perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. oktober 2020, jf. bekendtgørelse om kompensation for faste omkostninger på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19 og bekendtgørelse om midlertidig og målrettet kompensation for faste omkostninger på Udenrigsministeriets område i perioden juli 2020 til oktober 2020, kan i ansøgningen anvende den del af revisors erklæring, der har været afgivet ved tidligere ansøgning, som ikke ved fornyet ansøgning er ændret.

Stk. 4 Udenrigsministeriet fastsætter nærmere retningslinjer for revisors arbejde, jf. stk. 1-3.