Bekendtgørelse om midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger fra og med december 2020 til marts 2021 på Udenrigsministeriets område til foreninger, selvejende institutioner og fonde m.v. med primært offentlig finansiering i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 39

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2063 af 12. november 2021

§ 39

Der ydes kompensation for den kommercielle omsætningsandel af faste omkostninger, som institutionen har anvendt og afholdt i Danmark. Omkostningen kan medtages, hvis den kan henføres til kompensationsperioden, uanset om den faktiske betaling for omkostningen falder i eller uden for kompensationsperioden.

Stk. 2 I perioden fra og med den 26. oktober 2020 til og med den 28. februar 2021 kompenseres institutioner omfattet af § 5, stk. 2, og § 6 i kapitel 3, kapitel 4 og kapitel 6-12 jf. dog stk. 3, som har en samlet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 30 pct. som følge af én eller flere COVID-relaterede restriktioner angivet i § 1, stk. 5, nr. 2 og nr. 4-10, for omkostninger, jf. § 4, nr. 7 og § 43, stk. 2-4, efter følgende opgørelse:

 • 1) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 80 pct. op til 100 pct., medfører en kompensationssats på 90 pct.

 • 2) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 75 pct. op til 80 pct., medfører en kompensationssats på 85 pct.

 • 3) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 70 pct. op til 75 pct., medfører en kompensationssats på 80 pct.

 • 4) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 65 pct. op til 70 pct., medfører en kompensationssats på 75 pct.

 • 5) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 60 pct. op til 65 pct. medfører en kompensationssats på 70 pct.

 • 6) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 55 pct. op til 60 pct. medfører en kompensationssats på 65 pct.

 • 7) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 50 pct. op til 55 pct. medfører en kompensationssats på 60 pct.

 • 8) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 45 pct. op til 50 pct. medfører en kompensationssats på 55 pct.

 • 9) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 40 pct. op til 45 pct. medfører en kompensationssats på 50 pct.

 • 10) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 35 pct. op til 40 pct. medfører en kompensationssats på 45 pct.

 • 11) En kommerciel omsætningsnedgang fra og med 30 pct. op til 35 pct. medfører en kompensationssats på 40 pct.

Stk. 3 I perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021 kompenseres institutioner omfattet af kapitel 5, jf. dog stk. 5, der har en samlet kommerciel omsætningsnedgang på minimum 35 pct. som følge af restriktionerne angivet i § 1, stk. 5, nr. 3, for omkostninger, jf. § 4, nr. 8, og § 43, stk. 4, med følgende procentsats:

 • 1) 80 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 90 pct. op til 100 pct.

 • 2) 75 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 85 pct. op til 90 pct.

 • 3) 70 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 80 pct. op til 85 pct.

 • 4) 65 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 75 pct. op til 80 pct.

 • 5) 60 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 70 pct. op til 75 pct.

 • 6) 55 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 65 pct. op til 70 pct.

 • 7) 50 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 60 pct. op til 65 pct.

 • 8) 45 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 55 pct. op til 60 pct.

 • 9) 40 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 50 pct. op til 55 pct.

 • 10) 35 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 45 pct. op til 50 pct.

 • 11) 30 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 40 pct. op til 45 pct.

 • 12) 25 pct., hvis den kommercielle omsætningsnedgang har været fra og med 35 pct. op til 40 pct.

Stk. 4 Institutioner omfattet af § 5, stk. 1, som har forbud mod at holde åbent, kompenseres med 100 pct. af institutionens kommercielle andel af de faste omkostninger, i det tidsrum forbuddet er gældende, hvis institutionen ikke har haft kommerciel omsætning i denne periode. Institutioner efter 1. pkt., der har kommerciel omsætning i perioden, hvor forbuddet er gældende, kompenseres efter reglerne for institutioner omfattet af § 5, stk. 2, herunder efter procentsatserne i stk. 2.

Stk. 5 Institutioner omfattet af kapitel 5, der modtager kompensation som følge af flere restriktioner angivet i § 1, stk. 5, kompenseres efter reglerne for institutioner, der modtager kompensation efter stk. 2, jf. dog § 43, stk. 3, 2. pkt.