14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af byggeloven som led i håndtering af COVID-19  - ophæves den 1. juni 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 392 af 05. april 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af byggeloven som led i håndtering af COVID-19

I medfør af § 12 d, stk. 3, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2020

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Uanset §§ 2, 5, 6 og 16, stk. 1, i byggeloven kan eksisterende bygninger og transportable konstruktioner med kort varsel og uden krav om byggetilladelse fra og med den 15. marts 2020 til og med den 31. maj 2020 tages i brug til midlertidig indkvartering, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Brug af eksisterende bygninger og transportable konstruktioner efter stk. 1 kan alene ske til indkvartering og lignende ophold, når det er nødvendigt for at sikre kapacitet til behandling og pleje af personer, der er smittet med COVID-19, eller for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.

Stk. 3 Når behovet for indkvartering, jf. stk. 2, ophører, skal den midlertidige indkvartering ligeledes ophøre.

Stk. 4 Forud for ibrugtagning efter stk. 1 skal der indhentes en udtalelse herom fra den relevante kommunalbestyrelse.

Stk. 5 En bygning m.v., som omfattes af stk. 1, skal, alt efter den konkrete anvendelse, frembyde tilfredsstillende tryghed i brand- og sikkerhedsmæssig henseende.

§2 Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2 Bekendtgørelsen ophæves den 1. juni 2020.

profile photo
Profilside