Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1148 af 05. september 2023

§ 7

Et medlem, som tager erhvervsarbejde uden for a-kassens faglige område, skal lade sig overflytte til en anden kasse eller udtræde af kassen, medmindre medlemmet fortsat opfylder betingelserne for at blive optaget i sin hidtidige a-kasse ifølge dennes vedtægt.

Stk. 2 Ved overflytning efter stk. 1 finder § 4 tilsvarende anvendelse.