Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1148 af 05. september 2023

§ 21

A-kassen skal omforsikre et deltidsforsikret medlem til fuldtidsforsikring, når a-kassen konstaterer, at kravet til arbejdets omfang i § 20, stk. 1, nr. 1 eller 2, er opfyldt. For et medlem, der opfylder kravet i § 20, stk. 1, nr. 2, kan omforsikringen til fuldtidsforsikring tidligst finde sted, når der foreligger et afsluttet årsregnskab.

Stk. 2 A-kassen skal månedligt undersøge, om et medlem skal omforsikres til fuldtidsforsikring på baggrund af indberettede løntimer efter § 20, stk. 1, nr. 1.

Stk. 3 A-kassen skal årligt undersøge, om et medlem skal omforsikres til fuldtidsforsikring på baggrund af samlede aktiviteter som lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende efter § 20, stk. 1, nr. 2, på baggrund af medlemmets årsopgørelse.

Stk. 4 Omforsikringen får virkning fra den 1. i måneden efter, at a-kassen har konstateret, at kravet er opfyldt, jf. dog §§ 22-23.