Bekendtgørelse om medlemskab af en a-kasse § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1148 af 05. september 2023

§ 13

Enhver a-kasse skal give adgang til, at et medlem af en anden a-kasse digitalt kan sende en ansøgning om overflytning til a-kassen.

Stk. 2 A-kassens tekniske løsning skal være i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen.