14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 186 af 18. marts 2005, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler

I medfør af § 7 d, stk. 4, i lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 509 af 1. juli 1998, som senest ændret ved lov nr. 1431 af 22. december 2004, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 06. november 2019

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Sygesikringsloven er nu ophævet og henvisningen til sygesikringsloven er derfor ikke længere relevant. Reglerne findes nu i sundhedsloven.

§1 Apotekerne skal anvende enhedstilskudspriser ved beregning af tilskud til dosisdispenserede lægemidler og indberetning til Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR), jf. sygesikringslovens § 7 d, stk. 4. Enhedstilskudspriserne offentliggøres i Lægemiddelstyrelsens Specialitetstakst, Medicinpriser.

Stk. 2 For lægemidler, der ikke er optaget i Lægemiddelstyrelsens Specialitetstakst, Medicinpriser , med en pris, beregnes tilskud ud fra den af apoteket fastsatte enhedspris.

Sygesikringsloven er nu ophævet og henvisningen til sygesikringsloven er derfor ikke længere relevant. Reglerne findes nu i sundhedsloven.

§2 Ved dosisdispensering af et lægemiddel, hvortil Lægemiddelstyrelsen har bevilget forhøjet tilskud, jf. sygesikringslovens § 7 d, stk. 5, beregnes tilskud ud fra registerprisen, jf. § 2 i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser på apoteksforbeholdte lægemidler samt ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler m.v., pr. lægemiddelenhed (enhedsregisterprisen), selv om den overstiger enhedstilskudsprisen. Enhedsregisterprisen offentliggøres i Lægemiddelstyrelsens Specialitetstakst, Medicinpriser.

§3 Hvis dosisdispensering er ordineret af en læge og omfatter mindst ét tilskudsberettiget lægemiddel, ydes der tilskud til dosisekspeditionsgebyr og dosispakningsgebyr med den aktuelle tilskudssats for patienten.

§4 Lægemiddelstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2005.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 824 af 18. september 2001 om medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler ophæves.

profile photo
Profilside