14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler

Bekendtgørelse nr. 859 af 12. juni 2020

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler

I medfør af § 150, stk. 4, 2. pkt., i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019, og § 11 b, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018, som senest ændret ved lov nr. 1555 af 18. december 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Apotekerne skal anvende enhedstilskudspriser ved beregning af tilskud til dosisdispenserede lægemidler, jf. sundhedslovens § 150, stk. 4., jf. dog § 2. Enhedstilskudspriserne (tilskudspris ved dosisdispensering) offentliggøres af Lægemiddelstyrelsen i Medicinpriser.

Stk. 2 For lægemidler, der ikke er optaget i Medicinpriser med en pris, beregnes tilskud ud fra den af apoteket fastsatte enhedspris, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 For håndkøbslægemidler, som kun er undtaget fra apoteksforbehold i visse pakningsstørrelser, skal apoteket beregne tilskud ud fra den billigste registerpris pr. lægemiddelenhed (enhedsregisterprisen) i en markedsført pakningsstørrelse, der ikke er undtaget fra apoteksforbehold, såfremt denne enhedspris er lavere end den billigste udsalgspris pr. lægemiddelenhed fastsat af det receptekspederende apotek. Enhedsregisterprisen (Pris pr. enhed (D)) offentliggøres af Lægemiddelstyrelsen i Medicinpriser.

§2 Ved dosisdispensering af et lægemiddel, hvortil Lægemiddelstyrelsen har bevilget forhøjet tilskud, jf. sundhedslovens § 151, 1. pkt., skal apoteket beregne tilskuddet ud fra den billigste registerpris, jf. § 2 i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, pr. lægemiddelenhed i en markedsført pakning af det pågældende lægemiddel (enhedsregisterprisen), selv om den overstiger enhedstilskudsprisen. Enhedsregisterprisen (Pris pr. enhed (D)) offentliggøres af Lægemiddelstyrelsen i Medicinpriser.

§3 Hvis dosisdispensering er ordineret af en læge eller, efter bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde, af en behandlerfarmaceut og omfatter mindst ét tilskudsberettiget lægemiddel, ydes der med den aktuelle tilskudssats for patienten tilskud til apotekets dosisekspeditionsgebyr og dosispakningsgebyr fastsat efter § 12, stk. 1, i bekendtgørelse om forbrugerpriser m.v. på lægemidler.

§4 Lægemiddelstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 186 af 18. marts 2005 om medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler ophæves.

profile photo
Profilside