Bekendtgørelse om medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 859 af 12. juni 2020

I medfør af § 150, stk. 4, 2. pkt., i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019, og § 11 b, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018, som senest ændret ved lov nr. 1555 af 18. december 2018, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Apotekerne skal anvende enhedstilskudspriser ved beregning af tilskud til dosisdispenserede lægemidler, jf. sundhedslovens § 150, stk. 4., jf. dog § 2. Enhedstilskudspriserne (tilskudspris ved dosisdispensering) offentliggøres af Lægemiddelstyrelsen i Medicinpriser.

Stk. 2 For lægemidler, der ikke er optaget i Medicinpriser med en pris, beregnes tilskud ud fra den af apoteket fastsatte enhedspris, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 For håndkøbslægemidler, som kun er undtaget fra apoteksforbehold i visse pakningsstørrelser, skal apoteket beregne tilskud ud fra den billigste registerpris pr. lægemiddelenhed (enhedsregisterprisen) i en markedsført pakningsstørrelse, der ikke er undtaget fra apoteksforbehold, såfremt denne enhedspris er lavere end den billigste udsalgspris pr. lægemiddelenhed fastsat af det receptekspederende apotek. Enhedsregisterprisen (Pris pr. enhed (D)) offentliggøres af Lægemiddelstyrelsen i Medicinpriser.

§ 2

Ved dosisdispensering af et lægemiddel, hvortil Lægemiddelstyrelsen har bevilget forhøjet tilskud, jf. sundhedslovens § 151, 1. pkt., skal apoteket beregne tilskuddet ud fra den billigste registerpris, jf. § 2 i bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler, pr. lægemiddelenhed i en markedsført pakning af det pågældende lægemiddel (enhedsregisterprisen), selv om den overstiger enhedstilskudsprisen. Enhedsregisterprisen (Pris pr. enhed (D)) offentliggøres af Lægemiddelstyrelsen i Medicinpriser.

§ 3

Hvis dosisdispensering er ordineret af en læge eller, efter bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde, af en behandlerfarmaceut og omfatter mindst ét tilskudsberettiget lægemiddel, ydes der med den aktuelle tilskudssats for patienten tilskud til apotekets dosisekspeditionsgebyr og dosispakningsgebyr fastsat efter § 12, stk. 1, i bekendtgørelse om forbrugerpriser m.v. på lægemidler.

§ 4

Lægemiddelstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 186 af 18. marts 2005 om medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler ophæves.