Bekendtgørelse om medicinsamtale på apotek § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 924 af 21. juli 2015

§ 1

Til personer, der indenfor de seneste 6 måneder har fået ordineret lægemiddelbehandling i forbindelse med diagnosticering af en kronisk sygdom, og som har ret til sundhedsydelser efter sundhedslovens kapitel 2, skal apotekere,

  • 1) yde én medicinsamtale, når der forelægger en henvisning fra en læge, jf. stk. 2, eller

  • 2) tilbyde én medicinsamtale med baggrund i den konkrete ekspedition og efter indsigt i borgerens lægemiddeloplysninger, jf. stk. 3.

Stk. 2 En henvisning fra en læge kan være skriftlig eller telefonisk. Ved henvisning skal oplysninger om henvisende læge fremgå tydeligt og »medicinsamtale på apotek« angives. Lægen kan for henvisning til medicinsamtale på apotek benytte en blanket, som gøres tilgængelig på Sundhedsstyrelsens netsted.

Stk. 3 Personale på apoteker, apoteksfilialer eller apoteksudsalg tilbyder medicinsamtale efter borgerens samtykke til indsigt i borgerens aktuelle lægemiddeloplysninger, jf. § 9 i bekendtgørelse om adgang til og registrering m.v. af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger, hvor personalet iagttager, om borgeren er eller indenfor de seneste 6 måneder har været i behandling med lægemidler, som anvendes til kronisk sygdom, jf. stk. 4.

Stk. 4 Ved kronisk sygdom forstås sygdom, som har et langvarigt forløb eller er konstant tilbagevendende.