14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 588 af 07. May 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 1, med henblik på at deltage i en ungdomsuddannelse eller grundskoleuddannelse kan gives, hvis uddannelsen er godkendt af en statslig myndighed. Opholdstilladelse efter 1. pkt. kan ikke gives med henblik på at deltage i en ungdomsuddannelse, der består af et grundforløb af en erhvervsuddannelse, medmindre deltagelsen sker som led i en international samarbejds- eller udvekslingsaftale m.v.

•••

Stk. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 1, med henblik på at deltage i en ungdomsuddannelse eller grundskoleuddannelse, som ikke er godkendt af en statslig myndighed, men som udbydes på en statsligt godkendt uddannelsesinstitution under statsligt tilsyn, kan gives, når der foreligger en gyldig vejledende udtalelse fra Danmarks Evalueringsinstitut om, at den pågældende uddannelse vurderes til at have et acceptabelt indholdsmæssigt kvalitetsniveau.

•••

Stk. 3 Opholdstilladelse med henblik på at deltage i et år af en gymnasial uddannelse er betinget af, at

  • 1) uddannelsesopholdet er arrangeret af en udvekslingsorganisation,

  • 2) der er tale om fortsættelse af et i udlandet allerede etableret uddannelsesforløb, eller

  • 3) udlændingen udtrykkeligt kun søger om tilladelse til at følge det første år af uddannelsen, og det er dokumenteret eller på anden måde sandsynliggjort, at den pågældende efter opholdet i Danmark har til hensigt at fortsætte uddannelsen i udlandet.

•••
profile photo
Profilside