14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 588 af 07. May 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2019.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 1550 af 23. december 2014 om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende ophæves, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på udlændinge, der har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse som studerende før den 1. januar 2015. For udlændinge, der har ansøgt om opholdstilladelse som studerende før den 1. januar 2015, finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. dog stk. 4 og 5.

•••

Stk. 4 § 5, stk. 2, § 11, stk. 1, 2. og 3. pkt., og § 16, stk. 1, finder anvendelse på afgørelser truffet efter den 1. januar 2015, uanset om udlændingen har indgivet ansøgning om opholdstilladelse som studerende før den 1. januar 2015. § 16, stk. 1, finder ligeledes anvendelse på afgørelser truffet efter den 1. januar 2015, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter § 1, stk. 1 eller 2, eller §§ 2 eller 5.

•••

Stk. 5 § 16, stk. 2, finder anvendelse på afgørelser truffet efter den 1. januar 2015, hvis udlændingen har opholdstilladelse efter § 1, stk. 1 eller 2, eller §§ 2 eller 5.

•••

Stk. 6 § 28, stk. 2, og § 34, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 63 af 22. januar 2007 finder fortsat anvendelse for udlændinge, der har indgivet ansøgning om eller er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 1. september 2006, før den 25. juli 2007.

•••
profile photo
Profilside