14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 588 af 07. maj 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Arbejdstilladelse gives til udlændinge med opholdstilladelse efter § 1, stk. 1-3, § 2 eller § 5, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 1 eller 2, til beskæftigelse ved deltidsarbejde i indtil 20 timer ugentlig. Det ugentlige timetal opgøres som et gennemsnitligt ugentligt timetal pr. kalendermåned. Arbejdstilladelse gives endvidere til de udlændinge, der er nævnt i § 1, stk. 1-3, § 2 og 5, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 1 og 2, med ret til beskæftigelse på fuld tid i månederne juni, juli og august.  1.-3. pkt. finder tilsvarende anvendelse for udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 3, hvis udlændingen deltager i en ph.d.-uddannelse.

•••

Stk. 2 Er udlændingen optaget på en uddannelse, der indebærer et obligatorisk praktikophold, gives en ikke-stedfæstet arbejdstilladelse med henblik på fuldtidsarbejde i perioder med obligatoriske praktikophold.

•••

Stk. 3 Medmindre særlige grunde taler herfor, kan der ikke gives arbejdstilladelse til udlændinge med opholdstilladelse efter §§ 3-4, jf. udlændingelovens § 9 i, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside