14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven § 50

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om medborgerskabsprøven og bygger på bekendtgørelse nr. 283 af 14. March 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§50 Lederens afgørelser over retlige spørgsmål i forbindelse med prøveaflæggelse, herunder afgørelser om adgang til og tilmelding til prøve, jf. § 8, stk. 1, afgørelser om udelukkelse fra prøve, jf. § 15, stk. 4, afgørelser om hjælpemidler m.v., jf. § 23, og afgørelser om bortvisning fra prøven, jf. §§ 27 og 29, skal følge forvaltningslovens regler.

•••

Stk. 2 Klage over en afgørelse som nævnt i stk. 1 kan af prøvedeltageren inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

•••

Stk. 3 Klagen indgives skriftligt til lederen hos prøveafholder, der videresender klagen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration med sin udtalelse i sagen. Før sagen videresendes til styrelsen, skal lederen give klageren lejlighed til at kommentere udtalelsen inden for en frist på 1 uge. Klagerens eventuelle kommentarer skal medsendes til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

•••
profile photo
Profilside