14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven § 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om medborgerskabsprøven og bygger på bekendtgørelse nr. 283 af 14. March 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Styrelsen for International Rekruttering og Integration træffer afgørelse om, hvorvidt klagen skal fremmes eller afvises som åbenbart grundløs. Fremmes klagen, forelægger Styrelsen for International Rekruttering og Integration klagen for lederen hos prøveafholder samt censor, der har en frist på 2 uger til at afgive en udtalelse.

•••

Stk. 2 Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan i særlige tilfælde bestemme, at den i stk. 1 nævnte frist for afgivelse af udtalelse forlænges.

•••

Stk. 3 Styrelsen for International Rekruttering og Integration forelægger de indhentede udtalelser for klageren, der skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne inden for en frist på 1 uge.

•••
profile photo
Profilside