14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven § 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om medborgerskabsprøven og bygger på bekendtgørelse nr. 283 af 14. March 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Klage over forhold i forbindelse med prøver kan af prøvedeltageren indbringes for Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Klagen, der skal være skriftlig og begrundet, kan vedrøre prøvegrundlaget, prøveforløbet og bedømmelsen af prøven.

•••

Stk. 2 Klagen indgives senest 4 uger efter, at bedømmelsen af prøven har fundet sted.

•••

Stk. 3 Prøvedeltageren kan anmode om at få udleveret en kopi af sin skriftlige besvarelse uden betaling.

•••

Stk. 4 Klage i medfør af stk. 1 indgives individuelt.

•••
profile photo
Profilside