14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om medborgerskabsprøven og bygger på bekendtgørelse nr. 283 af 14. March 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Lederen hos prøveafholder underretter skriftligt prøvedeltageren om den afgørelse, der træffes efter §§ 23 og 24.

•••

Stk. 2 Lederen skal i tilfælde af, at prøvedeltageren meddeles afslag på en ansøgning efter § 23, oplyse prøvedeltageren om muligheden for indbringelse af klage over afgørelsen, jf. § 50, stk. 1.

•••

Stk. 3 Er der meddelt en prøvedeltager tilladelse efter § 23 eller § 24, skal lederen hos prøveafholder sikre, at tilsynsførende ved prøverne samt bedømmere er gjort bekendt hermed.

•••
profile photo
Profilside