14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven § 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om medborgerskabsprøven og bygger på bekendtgørelse nr. 283 af 14. March 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan efter ansøgning træffe afgørelse om andre former for hjælpemidler end de i § 23, stk. 1, nævnte.

•••

Stk. 2 En ansøgning efter stk. 1 vedlagt eventuel udtalelse i medfør af § 25, stk. 2, skal indgives til lederen hos prøveafholder, som herefter indsender ansøgningen til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Ansøgningen, der skal være underskrevet af prøvedeltageren, skal være Styrelsen for International Rekruttering og Integration i hænde senest 3 uger før prøvens afholdelse. Hvis prøvedeltageren på grund af sin fysiske funktionsnedsættelse ikke er i stand til at underskrive ansøgningen, skal prøvedeltagerens bekræftelse af ansøgningen angives på anden vis.

•••
profile photo
Profilside