14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om medborgerskabsprøven og bygger på bekendtgørelse nr. 283 af 14. March 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Lederen hos prøveafholder kan efter ansøgning give prøvedeltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende vanskeligheder tilladelse til

  • 1) praktiske foranstaltninger og brug af tekniske hjælpemidler,

  • 2) tilstedeværelse af en hjælper, som udpeges af lederen, og som ikke må være prøvedeltagerens egen lærer og

  • 3) forlænget prøvetid.

•••

Stk. 2 En ansøgning efter stk. 1 vedlagt eventuel udtalelse efter § 25, stk. 2, skal indgives til lederen hos prøveafholder senest 4 uger før prøvens afholdelse.

•••
profile photo
Profilside