14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om medborgerskabsprøven og bygger på bekendtgørelse nr. 283 af 14. March 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Alle tilsynsførende skal være i prøvelokalet senest 10 minutter, før prøven begynder.

•••

Stk. 2 Prøven er begyndt, når fordelingen af opgavehæfter er begyndt.

•••

Stk. 3 Prøvedeltagerne skal opholde sig i prøvelokalet, når prøven begynder. Prøvedeltagerne må ikke forlade prøvelokalet, før prøven er færdig. Hvis en prøvedeltager har behov for midlertidigt at forlade prøvelokalet under prøven, skal det ske med tilladelse fra og ledsagelse af en tilsynsførende.

•••

Stk. 4 En prøvedeltager, der kommer for sent til prøven, kan kun deltage i prøven, hvis vedkommende møder inden for det første kvarter af prøvetiden. Prøvetidspunktet forlænges ikke for den pågældende, jf. dog § 23, stk. 1, nr. 3.

•••

Stk. 5 Under prøven må ingen andre end de prøvedeltagere, der er anført på bedømmelseslisten, de tilsynsførende, lederen, jf. § 12, stk. 2, og eventuelle hjælpere til prøvedeltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse efter § 23, stk. 1, nr. 2, opholde sig i prøvelokalet.

•••

Stk. 6 Tilsynsførende anfører på bedømmelseslisten, hvis en prøvedeltager er udeblevet.

•••
profile photo
Profilside