14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om medborgerskabsprøven og bygger på bekendtgørelse nr. 283 af 14. March 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Lederen hos prøveafholder skal forud for prøven sørge for,

  • 1) at prøvedeltagere og tilsynsførende er gjort bekendt med reglerne om hjælpemidler, jf. § 9, stk. 3, og §§ 23 og 24,

  • 2) at tilsynsførende er gjort bekendt med tilladelser, der er givet til personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, jf. § 26, stk. 3, og

  • 3) at prøvedeltagerne har fået tildelt det prøvenummer, der svarer til deres nummer på bedømmelseslisten, jf. stk. 3.

•••

Stk. 2 Lederen skal sørge for, at de tilsynsførende, umiddelbart før prøvelokalet åbnes, får udleveret en bedømmelsesliste, der på forhånd er udfyldt med prøvedeltagernes navn, CPR-nummer og prøvenummer.

•••

Stk. 3 Bedømmelseslisten skal indeholde rubrikker til angivelse af prøvedato, prøvedeltagernes navn, CPR-nummer og prøvenummer, antal rigtigt besvarede spørgsmål, bedømmelse, bemærkninger, dato og censors underskrift. Styrelsen for International Rekruttering og Integration udformer blanket til bedømmelseslisten.

•••
profile photo
Profilside