14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber § 63

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§63 Straffebestemmelser
Et medlem af det øverste ledelsesorgan eller direktionen, valgudvalget, koncernvalgudvalget, en valgkomité eller af samarbejdsudvalget som overtræder sine pligter i henhold til denne bekendtgørelses §§ 13, 18, 23, 27, § 29, stk. 5, §§ 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, § 43, stk. 4, § 44, stk. 1, § 48, stk. 3, 2. pkt., og § 54 straffes med bøde.

•••
profile photo
Profilside