14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber § 47

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§47 Hvis et selskab samtidig er moderselskab i flere koncerner, afholdes valg af koncernrepræsentanter til dette moderselskabs øverste ledelsesorgan i én samlet valghandling, med mindre koncernvalgudvalget i enighed beslutter andet. Valget afholdes i den koncern, som består af de fleste koncernselskaber.

•••

Stk. 2 I koncerner, hvor der i moderselskabet er valgt selskabsrepræsentanter i henhold til selskabslovens § 140, afholdes valg af koncernrepræsentanter første gang i forbindelse med udløbet af valgperioden for selskabsrepræsentanterne i moderselskabets øverste ledelsesorgan, med mindre koncernvalgudvalget i enighed beslutter andet.

•••

Stk. 3 I koncerner, hvor der i moderselskabet er valgt koncernrepræsentanter i henhold til selskabslovens § 141, afholdes valg af selskabsrepræsentanter første gang i forbindelse med udløbet af valgperioden for koncernrepræsentanterne i moderselskabets øverste ledelsesorgan, med mindre valgudvalget i enighed beslutter andet.

•••

Stk. 4 Koncernvalgudvalget kan i enighed beslutte at samordne valgperioden i moderselskab og datterselskaber.

•••
profile photo
Profilside