14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber § 44

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§44 Koncernvalgudvalget skal foranledige, at der nedsættes et valgmandskollegium snarest muligt efter, at beslutningen om koncernrepræsentation er vedtaget, dog senest 6 uger efter bekendtgørelsen af valgdatoen, jf. denne bekendtgørelses § 39, stk. 2. I så fald udøves retten til at vælge koncernrepræsentanter til moderselskabets øverste ledelsesorgan af et valgmandskollegium. Bestemmelserne i denne bekendtgørelses §§ 39-43 finder anvendelse på valget med de fornødne tilpasninger.

•••

Stk. 2 Koncernvalgudvalget kan i enighed beslutte at gennemføre valget som et direkte valg.

•••

Stk. 3 Hvis koncernvalgudvalget har truffet beslutning efter stk. 2, finder bestemmelserne i denne bekendtgørelses kapitel 5 anvendelse med de fornødne tilpasninger.

•••

Stk. 4 Koncernvalgudvalget kan i enighed beslutte at fravige fristen i stk. 1, jf. dog denne bekendtgørelses § 37, stk. 2 og stk. 3, 2. pkt.

•••
profile photo
Profilside