14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber § 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§41 Valgudvalget lader fremstille stemmesedler, på hvilke kandidaternes efternavne er anført i alfabetisk orden. Hvis der sker valg på to lister, skal kandidaternes efternavne være anført i alfabetisk orden for henholdsvis selskabsrepræsentanter og suppleanter. Det skal desuden oplyses, om valget sker på én eller to lister, og hvilke eventuelle fravigelser valgudvalget har besluttet efter denne bekendtgørelses § 40, stk. 6 og 7.

•••

Stk. 2 Stemmesedlen skal indeholde oplysning om kandidaternes navn, bopæl, arbejdssted, funktion, faglige tillidshverv i selskabet, den periode kandidaten opstiller for og det antal stemmer, der kan afgives efter denne bekendtgørelses § 42, stk. 2 og 3. Andre oplysninger må ikke fremgå af stemmesedlen.

•••

Stk. 3 Ved valg på skibe i udenrigsfart kan valgkomitéerne tillade, at der stemmes i lukket kuvert uden anvendelse af de i stk. 1, jf. stk. 2, nævnte stemmesedler.

•••

Stk. 4 Valgudvalget kan i enighed beslutte, at der ikke fremstilles stemmesedler, men at valget gennemføres på en anden måde, som sikrer, at medarbejderne får de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger.

•••
profile photo
Profilside