14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber § 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 Valgudvalget foranlediger:

  • 1) At valget afholdes snarest muligt, dog senest 6 måneder efter at beslutningen om selskabsrepræsentation er vedtaget, med mindre valgudvalget i enighed beslutter at afholde valget senere, og

  • 2) at valghandlingen gennemføres således, at alle, der har valgret, får rimelig adgang til at deltage i valget, herunder om nødvendigt ved afgivelse af brevstemme.

•••

Stk. 2 Beslutning om selskabsrepræsentation bortfalder, hvis valget ikke er afholdt senest 6 måneder efter beslutningens vedtagelse, eller en senere dato som fastsat af valgudvalget efter stk. 1, nr. 1.

•••

Stk. 3 Valgudvalget kan i enighed beslutte at udsætte valget med henblik på opstilling af det fornødne antal kandidater. Valget skal dog være gennemført inden afholdelse af den ordinære generalforsamling.

•••
profile photo
Profilside