14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 344 af 30. marts 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Stemmeret ved en ja/nej-afstemning
Enhver medarbejder, der er ansat i selskabet på tidspunktet for afstemningens afholdelse, har stemmeret ved ja/nej-afstemning om selskabsrepræsentation. Valgudvalget afgør i tvivlstilfælde, om betingelsen i 1. pkt. er opfyldt.

•••

Stk. 2 Enhver medarbejder, der er ansat i et af koncernens datterselskaber på tidspunktet for afstemningens afholdelse, har stemmeret ved en ja/nej-afstemning om koncernrepræsentation. Koncernvalgudvalget afgør i tvivlstilfælde, om betingelsen i 1. pkt. er opfyldt.

•••
profile photo
Profilside