14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber § 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 344 af 30. March 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Frivillige ordninger om medarbejderrepræsentation
Samarbejdsudvalget kan i enighed beslutte at etablere en frivillig ordning om selskabsrepræsentation, der afviger fra reglerne i denne bekendtgørelse, uanset om medarbejderne har ret til selskabsrepræsentation efter selskabslovens § 140, jf. dog stk. 6. Hvis der ikke findes et samarbejdsudvalg, kan der etableres en frivillig ordning ved enighed blandt de lønmodtagerrepræsentanter, der informeres og høres i medfør af reglerne herom, og direktionen. Etablering af en frivillig ordning skal godkendes på selskabets generalforsamling, og der skal i selskabets vedtægter optages en bestemmelse, der oplyser, at der er etableret en frivillig ordning. Bestemmelsens optagelse i vedtægterne kræver ikke særskilt vedtagelse på generalforsamlingen.

•••

Stk. 2 Ved stiftelse af et selskab kan der i selskabets vedtægter, der indgår i stiftelsesdokumentet, etableres en frivillig ordning om selskabsrepræsentation, der afviger fra reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 6. Samarbejdsudvalget skal efter selskabets stiftelse i enighed samtykke i ordningens etablering. Hvis der ikke findes et samarbejdsudvalg, skal der indhentes samtykke fra de lønmodtagerrepræsentanter, der informeres og høres i medfør af reglerne herom. Er der ikke samtykke til ordningen, bortfalder denne.

•••

Stk. 3 Moderselskabets samarbejdsudvalg kan i enighed beslutte at etablere en frivillig ordning om koncernrepræsentation, der afviger fra reglerne i denne bekendtgørelse, uanset om medarbejderne har ret til koncernrepræsentation efter selskabslovens § 141, jf. dog stk. 6. Hvis der ikke findes et samarbejdsudvalg, kan moderselskabet etablere en frivillig ordning ved enighed mellem de lønmodtagerrepræsentanter, der informeres og høres i medfør af reglerne herom, og direktionen. Etablering af en frivillig ordning skal godkendes på moderselskabets generalforsamling, og der skal i moderselskabets vedtægter optages en bestemmelse, der oplyser, at der er etableret en frivillig ordning. Bestemmelsens optagelse i vedtægterne kræver ikke særskilt vedtagelse på generalforsamlingen.

•••

Stk. 4 Ved etablering af en koncern ved stiftelse af et selskab med apportindskud af kapitalandele i de selskaber, der skal indgå i koncernen som datterselskaber, kan der i selskabets vedtægter, der indgår i stiftelsesdokumentet, etableres en frivillig ordning om koncernrepræsentation, der afviger fra reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 6. Hvis der er selskabsrepræsentation i datterselskaberne, skal valgudvalgene i de berørte datterselskaber i enighed samtykke i ordningens etablering. Hvis der ikke er selskabsrepræsentation i datterselskaberne, skal samarbejdsudvalgene i enighed samtykke i ordningens etablering. Hvis der ikke findes et samarbejdsudvalg i datterselskabet, skal der indhentes samtykke fra de lønmodtagerrepræsentanter, der informeres og høres i medfør af reglerne herom. Er der ikke samtykke til ordningen, bortfalder denne.

•••

Stk. 5 En igangværende frivillig ordning kan fortsætte på ubestemt tid, med mindre der ikke længere er enighed herom i samarbejdsudvalget eller blandt de medarbejdervalgte repræsentanter i den frivillige ordning og direktionen, eller hvis det ved en ja/nej-afstemning er besluttet, at der skal vælges medarbejderrepræsentanter og eventuelle suppleanter, jf. denne bekendtgørelses §§ 25 og 26, eller selskabets generalforsamling træffer beslutning om ordningens ophør. Bestemmelsen i selskabets vedtægter, om at der er etableret en frivillig ordning, jf. stk. 1-4, bortfalder ved ordningens ophør og slettes formløst fra selskabets vedtægter.

•••

Stk. 6 Reglerne i denne bekendtgørelses §§ 20, 21 og § 50 finder tilsvarende anvendelse på medarbejderrepræsentanter og eventuelle suppleanter, der er valgt i medfør af en frivillig ordning efter stk. 1-4.

•••
profile photo
Profilside