14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om matrikulære arbejder og bygger på bekendtgørelse nr. 1892 af 09. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Før en privat fællesvej kan indsnævres eller omlægges på matrikelkortet, skal der for Geodatastyrelsen foreligge

  • 1) erklæring fra ejeren af den ejendom, vejen fører over, om godkendelse af, at vejen indsnævres eller omlægges,

  • 2) erklæring fra de vejberettigede om godkendelse af, at vejen indsnævres eller omlægges, og

  • 3) erklæring fra landinspektøren om, at landinspektøren ikke finder grund til at antage, at der er flere vejberettigede end dem, der har godkendt ændringen, og at der ikke er tinglyst noget dokument, der er til hinder for indsnævringen eller omlægningen.

•••

Stk. 2 Hvis vejen i hævdstid har henligget på stedet med den nuværende beliggenhed og bredde, kan vejen ændres på matrikelkortet, når der foreligger erklæring fra landinspektøren herom samt om, at der ikke er tinglyst noget dokument, der er til hinder for ændringen, og at ændringen ikke kan antages at krænke nogen vejberettigets interesse. Hvis vejen ved ændringen kommer til at føre over en ejendom, som den ikke før førte over, skal vejens optagelse på matrikelkortet dog ske efter reglerne i § 5.

•••

Stk. 3 Stk. 1 og 2 gælder ikke, når vejen er indsnævret eller omlagt i medfør af lov om private fællesveje kap. 11, eller der foreligger dokumentation for, at vejen på anden måde er indsnævret eller omlagt.

•••

Stk. 4 Geodatastyrelsen kan i særlige tilfælde fravige kravet i stk. 1, nr. 2.

•••

Stk. 5 Hvis en privat fællesvej udvides på matrikelkortet i forbindelse med omlægning efter stk. 1 og 2, skal reglerne i § 5, stk. 1 og 2, anvendes på udvidelsesarealet.

•••
profile photo
Profilside