14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder § 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om matrikulære arbejder og bygger på bekendtgørelse nr. 1892 af 09. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Skel, der registreres i matriklen, skal være afmærket, jf. dog stk. 6. Der skal anbringes så mange skelmærker, at skellets forløb er tydeligt på stedet.

•••

Stk. 2 Når knækpunkter og treskelspunkter i andre skel fastlægges ved mål i forbindelse med en matrikulær sag, skal de afmærkes.

•••

Stk. 3 Alle skel omkring en ny ejendom skal være afmærket, når ejendommen som hovedformål skal anvendes til bebyggelse, industri, idrætsanlæg, oplagsplads el.lign. Reglerne i 1. pkt. gælder også en ny ejendom, når arealet allerede er bebygget eller anvendt på den angivne måde.

•••

Stk. 4 Kravet i stk. 3 gælder ikke bestående skel, hvis den nye ejendom omfatter bygninger fra en landbrugsejendom.

•••

Stk. 5 Til afmærkning af skel skal anvendes skelmærker, der er godkendt af Geodatastyrelsen.

•••

Stk. 6 Kravene i stk. 1-3 om afmærkning gælder ikke skel, der

  • 1) er skarpt defineret ved murværk, støbt fundament eller lignende,

  • 2) er fastlagt ved trådhegn med støbt fundament, plankeværk eller lignende stabilt, varigt hegn,

  • 3) er ejendomsgrænse mod havet, eller

  • 4) ligger i søer, vandløb eller kanaler.

•••
profile photo
Profilside