14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder § 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om matrikulære arbejder og bygger på bekendtgørelse nr. 1892 af 09. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Når der ikke foreligger særligt grundlag for ejendomsret til en strandbred i Sønderjylland, kan Geodatastyrelsen registrere strandbredden under kystejendommene i overensstemmelse med reglerne for det øvrige land.

•••

Stk. 2 I Sønderjylland kan Geodatastyrelsen rette registreringen af vandløb, private fællesveje og stier, der er registreret med matrikelnummer, og af hele og halve diger og volde langs veje og vandløb. Rettelsen skal foretages i overensstemmelse med de faktiske ejendomsforhold efter de regler, der gælder for registreringen i den øvrige del af landet.

•••

Stk. 3 Stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis rettelsen vil medføre indgreb i bestående rettigheder.

•••

Stk. 4 Geodatastyrelsen skal underrette ejerne af de berørte ejendomme om de foretagne rettelser.

•••
profile photo
Profilside