14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder Kapitel 4

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om matrikulære arbejder og bygger på bekendtgørelse nr. 1892 af 09. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Kapitel 4

Udstykning og matrikulering

§11 Før udstykning, hvorved areal fraskilles en eller flere samlede faste ejendomme og fremtidig udgør en ny samlet fast ejendom, skal Geodatastyrelsen have modtaget meddelelse fra Tinglysningsretten om, at udstykningen er godkendt efter reglerne i tinglysningslovens § 21.

§12 Før matrikulering skal Geodatastyrelsen have modtaget meddelelse fra Tinglysningsretten om, at matrikuleringen er godkendt efter reglerne i tinglysningslovens § 21.

Stk. 2 Er arealet fremkommet ved inddæmning, tørlægning eller opfyldning på søterritoriet, skal der for Geodatastyrelsen tillige foreligge dokumentation for, at Kystdirektoratet har givet tilladelse til anlægsarbejdet, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Er arealet fremkommet ved opfyldning m.v. inden for de dækkende værker i en havn omfattet af § 1 i havneloven, kan en udtalelse fra Kystdirektoratet om, at opfyldning m.v. i henhold til § 2, stk. 2, i havneloven kan udføres uden tilladelse, eller om at Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt tilladelse til opfyldning m.v., træde i stedet for dokumentation efter stk. 2.

profile photo
Profilside